ΘΑΝAΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πρόεδρος της διαφημιστικής εταιρίας Frank and Fame. Επικεφαλής της δημιουργικής ομάδας της καμπάνιας "Οh Μy Greece|Unlock the feeling".

AUTHOR
SCROLL
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ BLOG