ΓΙAΝΝΗΣ ΡΕΤΣΟΣ

President at SETE-Greek Tourism Confederation & President at Marketing Greece SA & Managing Director at Electra Hotels & Resorts

AUTHOR
SCROLL
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ BLOG