Ήρθε η ώρα για μια μεγάλη και ουσιαστική μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση.

BLOG
SCROLL
ΠΙΣΩ ΣΤΟ BLOG

Οι άνθρωποι του τουρισμού συγκλίνουν στην άποψη ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια μεγάλη και ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης.

Το πιο σημαντικό: η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση πρέπει να ενταχθεί στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης.

Η τουριστική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί υπεραξία για τη χώρα μας, να δημιουργεί στελέχη του αύριο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εδώ και πολλά χρόνια, οι δομές τουριστικής εκπαίδευσης που ανήκουν στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Τουρισμού, στηρίζονται σε ένα μοντέλο βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις εξελίξεις στον τουρισμό, αλλά και με τις ανάγκες της αγοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), οι οποίες αν και ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η εισαγωγή σε αυτές γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων, τα πτυχία τους δεν είναι ακαδημαϊκά ισότιμα με αυτά της ανώτατης εκπαίδευσης, κάτι που συνιστά στρέβλωση.

Η στρέβλωση αυτή έχει οδηγήσει και στην υποβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, που δεν έχουν προσαρμοστεί στη σημερινή πραγματικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η μελέτη που εκπονήθηκε μέσω της Τεχνικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SRSS) το 2017 με τίτλο: «Reviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece’s tourism know-how», προτείνει την ανωτατοποίηση των ΑΣΤΕ και την 4ετή διάρκεια των σπουδών σε αυτές.

Σήμερα, υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις που, ουσιαστικά, εκπαιδεύουν τα στελέχη που προσλαμβάνουν σε νέες ειδικότητες, αφού η τουριστική εκπαίδευση δεν ακολουθεί την εξέλιξη και τους ρυθμούς της αγοράς, δεν παράγει στελέχη με υψηλή εξειδίκευση.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη του ΣΕΤΕ που επισημαίνει ότι προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να μπορέσουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να καθιερωθεί η χώρα ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός ολόκληρο τον χρόνο, είναι αναγκαίος ο αναπροσανατολισμός του συστήματος εκπαίδευσης. Έτσι, θα αναπτυχθούν επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Άρα, εκ των πραγμάτων τίθεται ένα αμείλικτο δίλημμα: θα συνεχίσουμε με αυτό το ξεπερασμένο μοντέλο τουριστικής εκπαίδευσης ή θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη και τολμηρή μεταρρύθμιση;

Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι σαφής και ξεκάθαρη: αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστεί συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Πάνω σε αυτή την εντολή εργαστήκαμε στο Υπουργείο Τουρισμού, διαμορφώνοντας ένα νέο και σύγχρονο μοντέλο τουριστικής εκπαίδευσης που έχει ήδη πάρει μορφή σχεδίου νόμου.

Οι βασικοί άξονες αυτού του νέου μοντέλου είναι:

  • Ενιαία ανωτατοποιημένη δομή με σχολές και ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης με αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.
  • Έμφαση στην πρακτική άσκηση που θα πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό.
  • Διασύνδεση με την αγορά, μέσα από την αμφίδρομη σχέση μεταξύ του φορέα εκπαίδευσης, του ΣΕΤΕ και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
  • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το τουριστικό προϊόν, με την παραγωγή στελεχών και ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση και σύγχρονα πεδία σπουδών.

Ενισχυτικά, ως προς αυτή την προσπάθεια, έχει δρομολογηθεί και η ίδρυση και λειτουργία  Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών, ενός εξειδικευμένου φορέα τουριστικής έρευνας, ο οποίος θα είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης, του Υπουργείου αλλά και της αυτοδιοίκησης για τοπικά, εθνικά και διεθνή θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Μέσα από τη λειτουργία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών θα μπορούν να εκπονηθούν ερευνητικά προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, της απασχόλησης, της κατάρτισης και της τουριστικής εκπαίδευσης.