SCROLL

#BePartOfNorthEvia

Ένα από τα πιο απαιτητικά, πολυεπίπεδα και ταυτόχρονα ευαίσθητα projects που έχει αναλάβει η Marketing Greece ως μελετητής είναι ο “Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing για την ανάδειξη  της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Εύβοιας”, ο οποίος εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing

H Marketing Greece συμμετείχε ως ένας εκ των μελετητών της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Marketing για τον Τουρισμό στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing εστιάζει στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον δυνητικό ταξιδιώτη, μέσω της έρευνας των υφιστάμενων αξιοθέατων, προσφερόμενων εμπειριών και δραστηριοτήτων. Σκοπός είναι η αναγνώριση των ευκαιριών επέκτασης/ εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με την ανανέωση υφιστάμενων και τη διαμόρφωση νέων θεματικών εμπειριών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες της τρέχουσας τουριστικής συγκυρίας (Covid-19) αλλά και τις σταδιακά διαμορφούμενες τάσεις στο διεθνή και τον ελληνικό τουρισμό.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

 • Στρατηγικές κατευθύνσεις για το τουριστικό προϊόν του προορισμού, με βάση τις ευκαιρίες, τις απειλές, τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προορισμού
 • Προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο θεματικών τουριστικών προϊόντων/εμπειριών
 • Προτεινόμενες αγορές στόχευσης και τμήματα αγοράς (segments), με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση αλλά και τα δεδομένα της προ καταστροφικής πυρκαγιάς επίπεδα ζήτησης (εσωτερικής και διεθνούς)
 • Τις ευκαιρίες και δυνατότητες που έχει η Βόρεια Εύβοια για προσέλκυση αυξημένης ζήτησης, με στόχο την αειφόρο και βιώσιμη τουριστική της ανάπτυξη

Μεθοδολογικά το έργο περιελάμβανε:

 1. Κύκλο επαφών (τηλεδιασκέψεις) με τους εμπλεκόμενους του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας (Φορείς, επιχειρήσεις, τοπική κοινωνία)
 2. Καταγραφή δεδομένων για την υπάρχουσα κατάσταση στη Β. Εύβοια, όπως διαμορφώθηκε μετά την πυρκαγιά
 3. Καταγραφή δεδομένων του τουριστικού περιβάλλοντος και αναγκών που προϋπήρχαν της πυρκαγιάς, λειτουργώντας ανασταλτικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
 4. Καταγραφή προτάσεων από τους Φορείς και την τοπική κοινωνία για βελτιώσεις του τουριστικού περιβάλλοντος (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα)
 5. Συνεργασία και αλληλεπίδραση με όλους τους μελετητές του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας για τη συσχέτιση των μελετών και τη διασύνδεση με τους άλλους τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, την καταγραφή των δυνατοτήτων και ευκαιριών για την περιοχή και την κατάρτιση του τελικού Σχεδίου Marketing για το τουριστικό προϊόν της Β. Εύβοιας

 

Το έργο διαθέτει δυο φάσεις όπου:

Στην Α΄Φάση η μελέτη περιλαμβάνει το όραμα, τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του προορισμού και ένα σχέδιο δράσης με προτάσεις έργων και δράσεων τουριστικής προβολής και επικοινωνίας, εκπαίδευσης και διακυβέρνησης για τον προορισμό.

 • Εστίαση στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον δυνητικό ταξιδιώτη, μέσω της έρευνας των υφιστάμενων αξιοθέατων, προσφερόμενων εμπειριών και δραστηριοτήτων (με βάση desk research, επί τόπου επίσκεψη και συνεντεύξεις).
 • Σύντομη επισκόπηση της  Εύβοιας ως ταξιδιωτικού προορισμού με έμφαση στη Βόρεια Εύβοια, με σκοπό την αναγνώριση των ευκαιριών επέκτασης/ εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με την ανανέωση υφιστάμενων και τη διαμόρφωση νέων θεματικών εμπειριών.

Επιπρόσθετα, βασικό ζητούμενο στην Α’ Φάση ήταν και η κατάρτιση ενός πλέγματος προτάσεων έργων και δράσεων για την ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης το 2022.

Στην Β΄ Φάση και με στόχο την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής για την τουριστική ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας η μελέτη εστιάζει:

 • Στον εντοπισμό δυνατών και αδύνατων σημείων της υφιστάμενης ταξιδιωτικής εμπειρίας αλλά και δυνατότητων από μελλοντικά έργα στην υπό μελέτη περιοχή, όπως θα προκύψουν/προταθούν από το Master Plan της Ο.Χ.Ε της Β.Εύβοιας
 • Στην καταγραφή προτάσεων σε επίπεδο υφιστάμενων και  νέων προϊόντων/εμπειριών, σε σύνδεση με τα νέα trends που επικρατούν στον τουρισμό
 • Στην καταγραφή στρατηγικών κατευθύνσεων σχετικά με την τουριστική προβολή της Βόρειας Εύβοιας στο δυνητικό ταξιδιωτικό κοινό και ενδεικτικό Πρόγραμμα Δράσης-  πλάνο τουριστικής προβολής (προτεραιότητες και κατάλληλα εργαλεία και μέσα) σε ένα 3ετές πλάνο προγραμματισμού

 

Καμπάνια Υποστήριξης

Παράλληλα με τη συμμετοχή μας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας η Marketing Greece σχεδίασε και υλοποιεί καμπάνια υποστήριξης για την Βόρεια Εύβοια με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ταξιδιωτικού κοινού, να προβάλει τις αξίες του βιώσιμου τουρισμού όπως αυτές αντικατροπτίζονται μέσα από το case της περιοχής και να συμβάλει στην ενίσχυση του προορισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά από ενέργειες:

 • Ταξιδιωτικό article στο discovergreece.com που αποτυπώνει το εύρος των εμπειριών που προσφέρει η Βόρεια Εύβοια στον ταξιδιώτη
 • Προώθηση και προβολή του άρθρου στο διεθνές και ελληνικό ταξιδιωτικό κοινό μέσα από social media advertising plan στα accounts του discovergreece.com
 • Special edition newsletter με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
 • Marketing Greece Newsletter με τη Βόρεια Εύβοια ως #CampaingOfTheMonth
 • Discover Greece Newsletter με τη Βόρεια Εύβοια να αποτελεί το Cover Story του
 • Πρόγραμμα δημοσιόσητας με διοργάνωση ραδιοφωνικών συνεντεύξεων για εκπροσώπους του προορισμού με αφορμή το Evia Film Festival
 • Βlog posts στο site της Marketing Greece που έχουν ως στόχο να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που προσθέτουν αξία στο τουριστικό προϊον του προορισμού
 • Στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ με αφιερώματα και άρθρα για τη Βόρεια Εύβοια. Ενδεικτικά:
  • Αφιέρωμα της Telegraph τον Σεπτέμβριο του 2021
  • Εξασέλιδο αφιέρωμα του γαλλικού Marie Claire
  • Συνέντευξη της Ιωάννας Δρέττα στο travel.gr 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ MICROSITE

CASE STUDIES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Πέντε νέα, φρέσκα και γεμάτα παλμό videos αποκαλύπτουν, μέσα από τη ματιά των κατοίκων της ...
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Ένα από τα πιο απαιτητικά, πολυεπίπεδα και ταυτόχρονα ευαίσθητα projects που έχει αναλάβει η Marketing ...
INTERNATIONAL PR INTERNATIONAL PR

INTERNATIONAL PR

των δράσεων μας είναι πάντα η δημιουργία εικόνας και η ενίσχυση της φήμης της χώρας ...
ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

την καθιέρωση της Αθήνας ως κορυφαίου City Break προορισμού η εταιρεία από την αρχή της ...
WORK FROM GREECE WORK FROM GREECE

WORK FROM GREECE

Η πρωτοβουλία Work From Greece, με όχημα την ψηφιακή πλατφόρμα workfromgreece.gr, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή ...
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ CASE STUDIES