Χιλιαδού, Εύβοια Discovergreece.com
SCROLL
Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΒAΛΑΣ – ΘAΣΟΥ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡAΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2019 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΒAΛΑΣ – ΘAΣΟΥ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡAΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2019 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
Η ΝΕΑ ΚΑΜΠAΝΙΑ ZERO WASTE ΤΗΣ MARKETING GREECE ΛΕΕΙ ΟΠΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ & ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ZERO WASTE ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΝΕΑ ΚΑΜΠAΝΙΑ ZERO WASTE ΤΗΣ MARKETING GREECE ΛΕΕΙ ΟΠΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ & ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ZERO WASTE ΠΟΛΙΤΙΚΗ