Παραλία Βοϊδοκοιλιά, Μεσσηνία DiscoverGreece.com
SCROLL

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Είμαστε η συμμαχία του ιδιωτικού τομέα για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αποτελούμε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία και καινοτόμο πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΞΕΕ). Μέτοχός μας είναι ο ίδιος ο τουρισμός.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε ένα θεμελιώδες στοιχείο: Τις συνεργασίες. Οι συνέργειες και οι συντονισμένες κινήσεις, με όλους, πολιτεία και ιδιωτικό τομέα, είναι η αρχή που διέπει τη λειτουργία μας. Επιδιώκουμε να φέρουμε σε επαφή διαφορετικές πλευρές που έχουν κοινό όραμα την ανάπτυξη και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, και να δημιουργήσουμε καμπάνιες και δράσεις που θα ενισχύσουν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός μας είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών της ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, η βελτίωση των ποιοτικών, δηλαδή, χαρακτηριστικών, με πρωτίστως μεγαλύτερη δαπάνη ανά τουρίστα, άμβλυνση της εποχικότητας, αλλά και καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Επιπρόσθετα, μέσα από τις δράσεις μας στοχεύουμε στην ανάδειξη νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων, όπως η ισχυρότερη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να υποστηρίζουμε την υλοποίηση της ενιαίας εθνικής τουριστικής στρατηγικής, υπηρετώντας παράλληλα τους άξονες της στρατηγικής του ΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό όπως αυτοί προδιαγράφονται μέσω του Οδικού Χάρτη 2021, συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.