Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου DiscoverGreece.com
SCROLL

ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

της δραστηριότητάς μας είναι η υλοποίηση καινοτόμων και στοχευμένων ενεργειών προβολής, τόσο των ελληνικών προορισμών, όσο και των εμπειριών που προσφέρει η χώρα μας στους επισκέπτες. Αξιοποιούμε τη δυναμική των νέων πρακτικών του marketing, του ψηφιακού περιβάλλοντος & των δημοσίων σχέσεων, και αναπτύσσουμε συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

DESTINATION MARKETING

DESTINATION MARKETING

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

CASE STUDIES

Περιηγηθείτε στις καμπάνιες της Marketing Greece και ανακαλύψτε κάθε ξεχωριστό προορισμό, δραστηριότητα και ενέργεια.

MORE