Κάρπαθος, Δωδεκάνησα DiscoverGreece.com
SCROLL

MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η τουριστική αγορά αποτελεί ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον: νέοι τουριστικοί προορισμοί αναδύονται στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, το προφίλ και οι ανάγκες του σύγχρονου  ταξιδιώτη μεταβάλλονται διαρκώς, ενώ η χρήση του διαδικτύου αλλάζει σαρωτικά τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών και τις διαδικασίες κράτησης.

 

Σε ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον, «κλειδί» για την ανάδειξη ενός τουριστικού προϊόντος είναι η χάραξη μιας ξεκάθαρης και ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τάσεις.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Βασικά βήματα για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου marketing plan που περιλαμβάνει τα στάδια:
 

  • Ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την τουριστική προσφορά και ζήτηση
  • Εντοπισμού των ιδιαίτερων πτυχών και χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος
  • Τμηματοποίησης της τουριστικής αγοράς και προσδιορισμού των ελκυστικών τμημάτων της
  • Τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος, ανάπτυξης της μοναδικής ανταγωνιστικής ταυτότητας του και σχεδιασμού της στρατηγικής μάρκας/branding και επικοινωνίας
  • Σχεδιασμός και υλοποίησης στοχευμένης καμπάνιας προβολής του προορισμού, αξιοποιώντας τη δυναμική του Digital Marketing

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ