ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩAΝΝΟΥ

CEO της οικογενειακής επιχείρησης Κατώγι Αβέρωφ

AUTHOR
SCROLL
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ BLOG
Δεν υπάρχουν άρθρα