SCROLL
ΠΙΣΩ ΣΤΟ BLOG

Για εμάς τους ξενοδόχους οι επιτυχίες του ελληνικού τουρισμού δεν αποτέλεσαν έκπληξη. Ούτε υπήρξαν προϊόν της τύχης. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε και πόσα περισσότερα μπορούμε να προσφέρουμε. Εδώ και δεκαετίες επισημαίναμε με επιχειρήματα και τεκμηρίωση τις μεγάλες δυνατότητες του τουρισμού και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχει ως αναπτυξιακός καταλύτης.

Αυτή ακριβώς η οπτική αποτυπώθηκε στη μεγάλη συμμαχία Marketing Greece, στην οποία το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο συμμετέχει ως βασικός εταίρος.  Οπτική που ενθαρρύνει, καλλιεργεί και υποστηρίζει τη συνεργασία, τη συνέργεια και την κοινή προσπάθεια. Οπτική που δικαιώθηκε πλήρως μέσα στη δύσκολη συγκυρία της κρίσης καθώς ο τουρισμός και το ελληνικό ξενοδοχείο, με συμμετοχή πλέον που ξεπερνάει το 25% του ΑΕΠ,  αποδείχθηκαν πυλώνες στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας.

ο τουρισμός και το ελληνικό ξενοδοχείο ξεπερνάει το 25% του ΑΕΠ

 

Ωστόσο ο τουρισμός δεν λειτουργεί στο κενό. Λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Για να συνεχίσουν ο τουρισμός και το ξενοδοχείο τη μεγάλη θετική συνεισφορά τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, εισοδημάτων, τζίρων για όλους τους σχετιζόμενους κλάδους και έσοδα για τα δημόσια ταμεία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, θα πρέπει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί να είναι υποστηρικτικό. Να προωθεί  και όχι να ροκανίζει την τουριστική ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθούν κρίσιμοι στόχοι όπως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ισόρροπη διάχυση των ωφελημάτων ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας.

Συνεπώς η διατήρηση της δυναμικής του τουρισμού και η συνέχιση της προσφοράς του είναι ένα μεγάλο συλλογικό στοίχημα που οφείλουμε να το κερδίσουμε μεθοδικά και οργανωμένα. Οι μεγάλες επιτυχίες δεν πέφτουν από τον ουρανό και ο τουρισμός της “επόμενης μέρας” απαιτεί συνένωση δυνάμεων στην υπηρεσία ενός κοινού οράματος.

 

Αλέξανδρος Βασιλικός

 

Είναι η ώρα για τον σχεδιασμό μιας μακρόπνοης στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό στον 21ο αιώνα. Να ορίσουμε στρατηγικούς στόχους για το που θέλουμε να πάμε, να προσδιορίσουμε τα μέσα για το πετύχουμε και να το κάνουμε μέσα από μια μεγάλη συστράτευση δυνάμεων, με βάση δεσμευτικά για όλους χρονοδιαγράμματα.

Ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό προς μια νέα πορεία, μια νέα κατεύθυνση, μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία, στη βάση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Απέδειξε πως μπορεί να φέρνει χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα και να διαχέει τα οφέλη του στο σύνολο σχεδόν της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην κοινωνική συνοχή. Απέδειξε πως μπορεί να καινοτομεί, να πρωτοπορεί, να συνθέτει, να δημιουργεί νέες υπεραξίες. Απέδειξε πως μπορεί να ενώνει χέρια και να δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της αλληλεγγύης.

Το αποτύπωμα του τουρισμού στη χώρα δεν είναι στα λόγια που είναι για όλους  εύκολα. Ούτε ο τουρισμός είναι μια περιστασιακή μόδα που περνάει και χάνεται. Ο τουρισμός έχει γερά θεμέλια και στρατηγικό βάθος.  Δίνει την έμπρακτη απόδειξη πως όταν η χώρα αξιοποιεί πραγματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της τότε μπορεί και να επιτυγχάνει νίκες μεγάλης κλίμακας. Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας σε συνδυασμό με τον επιχειρηματικό δυναμισμό και το αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας,  μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές. Ο τουρισμός παρέχει τη χειροπιαστή βεβαιότητα πως κάθε επένδυση στον τουρισμό δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα πεδία ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Ο τουρισμός κάνει τη μεγάλη διαφορά για την Ελλάδα σήμερα και μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της νέας Ελλάδας, της Ελλάδας της “επόμενης μέρας”. Γι αυτό και η συλλογική όσο και υπεύθυνη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει είναι υπόθεση όλων μας. Γιατί όλοι κερδίζουν από τον τουρισμό και πάνω απ’ όλα κερδίζει η Ελλάδα που αναζητεί την επανατοποθέτησή της στον παγκόσμιο χάρτη με αναβαθμισμένους όρους, μετά την οδυνηρή εμπειρία της κρίσης.